Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

  Skupina DEPRESE je jednou z mnoha skupin na facebooku.

  Jak vznikla?

  Původně byla založena jako forum ke stránce deprese. Na zmiňované stránce mi chyběla možnost komunikace s lidmi. Skupina vznikla v době, kdy jsem sama prožívala velmi kritické období a potřebovala jsem pomoc. Potřebovala jsem někoho, kdo chápe mé depresivní stavy a dokáže si se mnou o nich popovídat. Ač jsem velmi společenský člověk, dělá mi problém o sobě hovořit.

  Hodnocení uživatelů: 5 / 5

  Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

  Vzhledem k tomu, že od června 2014 patřím alespoň částečně k pořadatelům srazů serveru amateri.cz, častěji mi od některých z Vás chodí vzkazy s dotazem "jak to chodí na srazech amaterů"?

  Po pravdě, já osobně nemohu mluvit za jiné, ale na všech srazech, na kterých jsem byla, či které organizuji já, je vítána dobrá nálada. Tančí se, pije, baští, seznamujeme se, povídáme, jde jen o to, nechat veškeré starosti doma a přijít si odpočinout mezi lidi, kteří se umí a chtějí bavit.

  Hodnocení uživatelů: 1 / 5

  Aktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

  Jsem synestezik. Vím to o sobě už řadu let, ale pojmenovat své "schopnosti" umím teprve krátkou chvíli.

  Co je to synestezie?

  Synestezie (z řeckého syn- = spojení a aesthesis = cítění, vjem) je sdružení vjemů dvou nebo více tělesných smyslů. Jde o způsob vnímání, kdy původní vjem jednoho smyslu vyvolá vjem smyslu jiného, resp. je k původnímu přiřazen. Může jít i o sdružení různých vjemů, které by patřily stejnému smyslu, avšak vyvolaný vjem je pouze „cítěn“. V obou těchto případech může být první či vyvolávající z vjemů viděn, slyšen, apod. nikoli fakticky, ale jen mentálně, tedy osoba si jej představuje ve své mysli.

  © 2018 Ala81

  Search